Tạo tài khoản Grammarly Premium Miễn Phí

Tạo tài khoản Grammarly Premium Miễn Phí

[videoapi link=”https://drive.google.com/file/d/0B_8DvvnqRxGvdjZIb1MxVGQxdFE/view?usp=sharing” poster=”http://kyyeuhanoi.com/wp-content/uploads/2017/04/082.jpg” ] Bạn đang muốn Apply vào một công ty nước ngoài, bạn cần viết một email quan trọng...
Một vài quy tắc nên biết trong nhiếp ảnh

Một vài quy tắc nên biết trong nhiếp ảnh

Trong nhiếp ảnh có một số “nguyên tắc” cơ bản để có một tác phẩm tốt. Một số yếu tố làm hài lòng và được nghiên cứu rằng sẽ hấp dẫn cho mắt. Những tính thẩm mỹ trong nhiếp ảnh, trong nghệ thuật, kiến trúc và thiết kế, và thậm chí cả trong tự nhiên. Dưới...