Không cần phải mất quá nhiều công sức như những phương pháp thủ công để tạo ra hiệu ứng ánh sáng, Knoll Light Factory tạo ra hiệu ứng ánh sáng bắt chiếc hiệu ứng ánh sáng thu được từ máy ảnh và kết xuất đặc biệt cho hình ảnh của bạn.

anh-sang-plugin-demo

Link Download:

Windows: Knoll Light Factory

Mac: Knoll Light Factory

Key cài đặt: Knoll Light Factory Key: 8711-3082-3333-5524-0901